VIA header
Websites under personale.via.dk er beregnet til simpel, offentlig distribution af
undervisnings- eller forskningsmateriale. Websites er ikke underlagt VIAs officielle design.
For websites med VIAs Officielle design henvises til kommunikationsafdelingen.