”Websites under personale.via.dk er beregnet til simpel, offentlig distribution af undervisnings- eller forskningsmateriale. Websites er ikke underlagt VIAs officielle design. For websites med VIAs Officielle design henvises til kommunikationsafdelingen.”